ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ଚମତ୍କାରିତା ଓ ଦୁଃସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୌରବତା ସହିତ ବିମାନ ସେବା ଓ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଶୁଣା କଥା ।

ଦୂର ଯାତ୍ରାର ସ୍ଵପ୍ନକୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରି ଆମେ ସାରା ଦୁନିଆଁକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ମାର୍ଗରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ବିମାନରେ ବସିବା କେବଳ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଯାତ୍ରା ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଗତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ । ଆପଣ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣଠାରୁ ୩୦,୦୦୦ ଫୁଟ ଉପରୁ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ … Read more